Τρίτη, 5 Ιανουαρίου 2016

Happy 2016!

We are trying to Update the Blog as long as we can...
but for now you can read enough info about the video game...
the storyline...
so make sure you will download our first version...
happy new year !

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου